Správca s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na komplexnú správu bytových domov a nebytových priestorov, poskytujúca vlastníkom rozsiahly profesionálny servis v oblasti technickej, energetickej, ekonomickej, právnej a inžinieringu.

Prioritou spoločnosti je zabezpečovať vlastníkom čo najlepší komfort pri bývaní, pochopiť individuálne potreby klientov, hľadať optimálne riešenia a minimalizovať energetické a ekonomické vstupy pre vlastníkov v zmysle zákona 182/1993 Z.z.. Krédom našej spoločnosti je transparentnosť všetkých činností, profesionálny prístup, partnerstvo, slušnosť, otvorenosť k vlastníkom.

Na základe bohatých skúseností riešime revitalizáciu domov, čiastkovú alebo komplexnú obnovu bytových domov spolu s návrhom optimálneho financovania, ktoré zabezpečujeme formou štátnych príspevkov, úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo úverov z komerčných bánk.

Tím profesionálov našej spoločnosti zabezpečuje pre vlastníkov najvýhodnejšie rámcové zmluvy na služby spojené so správou domu, poistenie domu, vedenie účtov, zriadenie úverov a iné súvisiace činnosti.

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexnú starostlivosť pri obstaraní služieb spojených s bývaním a užívaním nebytového priestoru – dodávky všetkých energií a služieb, opravu, údržbu a obnovu bytového domu a jeho spoločných častí a zariadení, vedenie ekonomickej a účtovnej agendy domu s prehľadom predpisov a platieb vlastníkov bytov a NP vrátane vyúčtovania služieb a v neposlednom rade samozrejme aj právne poradenstvo.

Zároveň poskytujeme kompletnú technickú podporu pri revitalizácii a obnove domov, vybavovanie potrebných povolení a podaní žiadostí, rovnako ako aj styk s bankami a štátnymi inštitúciami v procese zabezpečenia komerčných úverov, prípadne dotácií resp. Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Vybrané nehnuteľnosti v Starom Meste ktoré spravujeme: